Zbierka školsých pomôcok 2015 Featured Article

Charita v Brezne sa aj tento rok zapojila do zbierky školských pomôcok , ktorá u nás prebiehala od mája do konca septembra. Po minulé roky sme sa tešili hojnej účasti na tejto zbierke.školské potreby

Tento rok bol veľmi slabý. Stretli sme sa s veľmi malým záujmom darovať pomôcky i keď dopyt od rodín v núdzi je a bol veľký. Veľká VĎAKA patrí školám Pionierska 2, Pionierska 4, Mazorník , kde nám ochotne rozvešali letáky o tejto zbierke a na niektorých školách aj vyčlenili miestnosť , kde tieto darované pomôcky pomôcky mohli rodičia v školách doniesť.ĎAKUJEME!!!

Zhrnutie roka 2016

Charitatívnosociálne centrum Najsvätejšej Trojice  a  OZ NÁDEJ  PRE BEZNÁDEJ

 

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.« 

 

Charitatívnosociálne centrum Najsvätejšej Trojice ( ďalej len charita ) pôsobí v Brezne už piaty rok. Zastrešuje potreby rodín, dôchodcov, soc.slabých rodín, marginalizovaných skupín, rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, škôl, bezdomovcov z celého okresu Brezno, nakoľko sa v okolí iné takéto zariadenia s týmto poslaním a možnosťami pre núdznych nenachádza. Na to, aby mohla charita v Brezne lepšie vykonávať svoju činnosť vzniklo pri nej  občianske združenie NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ , bez ktorého si momentálne financovanie a činnosť charity nevieme predstaviť.

Pri vzniku a založení charity nás ani len nenapadlo, že sa charita a jej činnosť tak rýchlo rozrastie a rozšíri do takýchto rozmerov , ako má už dnes. V charite a OZ NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ pracujú momentálne 4 ľudia na zmluvu, aktivačnú činnosť vykonáva u nás 14 ľudí,  32 hodín si u nás odpracuváva 8 ľudí  a asi 20 dobrovoľníkov. Charita má zapísaných vyše 500 klientov o ktorých sa neustále stará a ďalší pribúdajú.

Našu činnosť môžeme zhrnúť do týchto oblastí :

Zhrnutie roka 2015

 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste holding-hands-752878_1920ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

 V tento čas by sme sa Vám chceli poďakovať hlavne za modlitby, obety ,podporu, službu, finančné dary i za tú najmenšiu pomoc, ktorú ste nám poskytli. Bez Vás by Charitatívnosociálne centrum Najsvätejšej Trojice a OZ NÁDEJ PRE BEZNÁDEJ nemohlo fungovať a  pomôcť toľkým ľuďom a robiť činnosť ,ktorú robí. Najväčšia vďaka patrí otcovi dekanovi Jozefovi Fričovskému za poskytnutie priestorov, podporu, vedenie i všetku pomoc, ktorú nám neustále poskytuje. Touto cestou by sme sa aj  Vám chceli podať a v skratke tie najdôležitejšie informácie čo naše centrum po celý rok 2015 robilo.

Hľadáme a potrebuje pomôcť ….

V charite Brezne prebieha neustále v rôznych častiach rekonštrukcia…teraz by sme potrebovali do jednej miestnosti 20m štvorcových dlaždice , môžu byť aj použité …aj rôzne farby. Za pomoc už vopred ĎAKUJEME

Deň rodiny Nemecká 2015

,,Život nás učí, že manželská láska je základným kameňom každého života,,  Ján Pavol II 

Tak a máme to za sebou 🙂 . Počasie sa vydarilo aj keď všade naokolo nám popršalo. Slniečko vyšlo a my sme mohli stráviť spoločne jedno krásne nedeľné súťažno – zábavné popoludnie.

Rodičia so svojimi ratolesťami súťažili vo všetkých stanovištiach, ktoré im starostlivý chariťáci pripravili. Zo všadiaľ sa ozýval smiech a džavot . Deťom sa páčili tvorivé dielne, paintball , ale i vojsko.

Deň rodiny Brezno 2015

RODINA JE MIESTOM LÁSKY A ŽIVOTA. MIESTOM, KDE LÁSKA RODÍ ŽIVOT.  Ján Pavol II

S mysľou na tento výrok sme prichystali aj tento rok v jedno nedeľné popoludnie stretnutie rodín. Rodiny sa stretli v priestoroch farskej záhrady , ktorá sa zaplnila malými i veľkými aj skoršie narodenými.IMG_2708

Vytvorili sme jedno veľké spoločenstvo rodín, ktoré strávilo deň v rodinnom kruhu plnom zábavy. Pre deti boli pripravené súťaže v ktorých mohli súťažiť len za účasti a pomoci rodičov. Bolo zábavné sa pozerať na radostné očká detí aj škodoradostné úsmevy ,keď sa rodičom niečo nedarilo 🙂 . Našu akciu spestrili aj hasiči. Deti sa nevedeli vynadívať na hasičské auto a nástroje, ktoré používajú pri akciách a deťom ich ukazovali. Horúčavu zjemnili vodou z hasičského auta a deti zrazu zostali úplne mokré a kričali jediné slovo – ešte 🙂 .

Detský karneval pozvánka

400_F_11614925_qBO6Ais5mkB54wFOjztunSncqGra7ZDn

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Brezno- mesto

a

Charitatívnosociálne centrum Najsvätejšej Trojice v Brezne

Vás pozývajú na

KARNEVAL

 8. februára 2015 od 14.00h v priestoroch pastoračného centra

karneval_2014

 

Pripravené sú rôzne súťaže pre deti, výborná hudba

Tešíme sa na krásne masky!

Výsledok potravinovej zbierky 2014

ĎAKUJEME

  všetkým, ktorí sa v dňoch 10. – 15. 11. 2014 zapojili do finančno – potravinovej zbierky v hypermarkete Tesco a tým nám pomohli vyzbierať potraviny v hodnote 2.954,- €, ktoré budú prerozdelené pre mnohodetné rodiny, rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a sociálne slabé rodiny v celom dekanáte Brezno.

Zbierka prebiehala v 67 predajniach Tesco po celom Slovensku a s Vašou pomocou sme skončili na 2. mieste.

Zbierka potravinovej pomoci

V dňoch 10. – 15. 11. 2014 organizuje Slovenská katolícka charita 2. ročník potravinovej zbierky, do ktorej sa po druhý krát zapojí aj naše centrum.

20131115_181245

 

Jedná sa o zbierku trvanlivých potravín, ale aj drogérie v obchodnom reťazci Tesco, kde môžu ľudia zakúpením trvanlivých potravín prispieť a podporiť tých, ktorí to najviac potrebujú.